Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Menu chức năng 1

  Bài 11. Giữ gìn các công trình công cộng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Minh
  Ngày gửi: 21h:12' 22-02-2018
  Dung lượng: 854.5 KB
  Số lượt tải: 125
  Số lượt thích: 0 người
  MÔN
  ĐẠO ĐỨC 4
  Kiểm tra bài cũ
  T?i sao ph?i gi? gìn các công trình công cộng?

  2) Nêu một số việc làm nhằm giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng.

  Hoạt động 1: Trình bày bài tập 4.
  THẢO LUẬN NHÓM 4
  Đài liệt sĩ
  Trường học
  Bệnh viện
  Bưu điện
  Hoạt động 1: Trình bày bài tập.
  - Nhiều phòng mới, có quầy thuốc. - Còn hút thuốc lá ở bệnh viện.
  - Tốt, có rào ngăn bảo vệ, có cây xanh xung quanh.
  - Bảo quản tốt nguyên vật liệu, bảo vệ, chăm sóc cây xanh.
  - Thực hiện nội quy bệnh viện. - Giữ gìn vệ sinh chung.
  Bưu điện
  Bệnh viện
  2
  1
  Hoạt động 1: Trình bày bài tập.
  - Cao ráo, thoáng đãng.
  - Còn có rác.
  Sạch sẽ, thoáng. - Có nhiều phòng, có thư viện, phòng đội.
  - Bảo quản trường lớp. - Thực hiện nội quy trường học.
  - Có biển cấm đổ rác, có thùng rác.
  - Có công an đi tuần.
  Trường học
  Đài liệt sĩ
  4
  3
  Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến.
  a) Giữ gìn các công trình công cộng cũng chính là bảo vệ lợi ích của chính mình.
  Thẻ xanh
  Chỉ ý không tán thành,
  thẻ đỏ
  Chỉ ý tán thành.
  c) Bảo vệ công trình công cộng là trách nhiệm riêng của chú công an.
  b) Chỉ cần giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương mình.
  a) Giữ gìn các công trình công cộng cũng chính là bảo vệ lợi ích của chính mình.
  b) Chỉ cần giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương mình.
  c) Bảo vệ công trình công cộng là trách nhiệm riêng của chú công an.
  Hoạt động 3: Kể chuyện các tấm gương
  Kể về các tấm gương, mẩu chuyện nói về giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng.
  Kể theo cặp
  1
  4
  5
  6
  7
  2
  3
  Ñaây laø vieäc laøm neân traùnh, thöôøng xaûy ra ôû hang ñaù hay thaân caây .
  Ô chữ có 7 chữ cái.
  Trò chơi "Ô chữ kì diệu"
  1
  4
  5
  6
  7
  2
  3
  Traùch nhieäm, baûo veä, giöõ gìn caùc coâng trình coâng coäng thuoäc veà ñoái töôïng naøy.
  Ô chữ có 8 chữ cái.
  8
  1
  4
  5
  6
  7
  2
  3
  Caùc coâng trình coâng coäng coøn ñöôïc coi laø gì cuûa taát caû moïi ngöôøi?
  Ô chữ có 11 chữ cái.
  8
  9
  10
  11
  CHÂN THÀNH CẢM ƠN
  QÚY THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 4
   
  Gửi ý kiến