Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Menu chức năng 1

  Tuần 27. Trả bài văn miêu tả cây cối

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Minh
  Ngày gửi: 14h:16' 23-02-2018
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 142
  Số lượt thích: 0 người
  TẬP LÀM VĂN
  TRẢ BÀI VĂN
  MIÊU TẢ CÂY CỐI
  Đề bài: Tả một cây bóng mát (cây ra hoa hoặc cây ăn quả) mà em yêu thích.
  CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
  HOẠT ĐỘNG 1: Nhận xét kết quả bài làm của học sinh.
  HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn cả lớp sửa bài.
  HOẠT ĐỘNG 3: Học sinh sửa bài cá nhân.
  HOẠT ĐỘNG 4: Nhận xét điểm hay của bài làm đạt điểm cao.
  HOẠT ĐỘNG 1:
  Nhận xét kết quả bài làm của học sinh
  Ưu điểm:
  1. Bài làm xác định đúng yêu cầu của đề bài là tả cây coái.
  2. Bố cục đủ 3 phần
  3. Trình tự quan sát hợp lý
  4. Dùng từ sát hợp, có hình ảnh
  5. Một số bài có cảm xúc chân thật.
  6. Chữ viết rõ ràng, có chú ý chấm câu, ngắt câu.
  Hạn chế:
  1. Lỗi chính tả vẫn còn.
  2. Dùng từ chưa hợp lý.
  3. Diễn đạt câu văn còn lủng củng.
  4. Một số đoạn văn không đầy đủ ý.
  HOẠT ĐỘNG 2
  HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬA BÀI
  HƯỚNG DẪN SỬA LỖI CHÍNH TẢ
  1. Thân cây có nhiều mắc lồi.
  1. Thân cây có nhiều mắt lồi.
  2. Mùa xuân, mận ra hoa từng trùm.
  HƯỚNG DẪN SỬA LỖI CHÍNH TẢ
  2. Mùa xuân, mận ra hoa từng chùm.
  3.Hương thơm ngào ngạc.
  HƯỚNG DẪN SỬA LỖI CHÍNH TẢ
  3.Hương thơm ngào ngạt.
  4. Mận ngọt liệm.
  HƯỚNG DẪN SỬA LỖI CHÍNH TẢ
  4. Mận ngọt lịm.
  HƯỚNG DẪN SỬA LỖI DÙNG TỪ
  1. Thân cây cao to, cành chắc chắn.

  2. Cây làm cho ta trái ăn che bóng mát cho vườn em.
  HƯỚNG DẪN SỬA LỖI DÙNG TỪ
  1. Thân cây cao to, cành khỏe khoắn.

  2. Cây cho ta trái ăn, tỏa bóng mát cho vườn em.
  PHIẾU GIAO ViỆC
  Nhìn từ xa,cây như cái ô khổng lồ bao trùm lấy một màu xanh mát rượi.
  ....................................................................................................................
  2. Tới giờ chơi, người em yêu quý nhất là cây bàng.Vì cây bàng đã cho em một màu xanh mát.
  ........................................................................................................................................................................................................................................
  3. Lúc đó mận ra trái nhỏ đang treo trên cành cây. Tựa như chiếc chuông đang treo trong rừng cây rậm rạp.
  ....................................................................................................................
  ...................................................................................................................
  ...................................................................................................................

  ĐỌC CÂU, ĐOẠN VĂN SAU, ViẾT LẠI THEO Ý EM ĐỂ CÂU,ĐOẠN VĂN MẠCH LẠC, SINH ĐỘNG:
  12
  3
  6
  9
  1
  2
  4
  5
  7
  8
  10
  11
  PHIẾU GIAO ViỆC
  Nhìn từ xa,cây như cái ô khổng lồ bao trùm lấy một màu xanh mát rượi.
  Nhìn từ xa,cây bàng như cái ô khổng lồ bao trùm cả một khoảng sân mát rượi.

  2. Tới giờ chơi, người em yêu quý nhất là cây bàng.Vì cây bàng đã cho em một màu xanh mát.
  Tới giờ chơi,thú vị nhất là được ngồi dưới bóng cây bàng.

  3. Lúc đó mận ra trái nhỏ đang treo trên cành cây. Tựa như chiếc chuông đang treo trong rừng cây rậm rạp.
  Lúc mận ra trái, trông tựa như có hàng vạn chiếc chuông nhỏ rung rinh trong vòm lá xanh.
  ĐỌC CÂU, ĐOẠN VĂN SAU, ViẾT LẠI THEO Ý EM ĐỂ CÂU, ĐOẠN VĂN MẠCH LẠC, SINH ĐỘNG:
  HOẠT ĐỘNG 3
  Học sinh sửa bài cá nhân
  Nhận xét điểm hay của bài làm đạt điểm cao
  HOẠT ĐỘNG 4
  a) Caønh moïc xeáp taàng xoay quanh thaân to vaø khoûe khoaén, xoøe taùn laù xum xueâ nhö dang tay ñoùn gioù.
  b) Nhöõng buùp non gioáng nhö nhöõng ngoïn neán lung linh ñang thaép saùng.
  c) Theo thôøi gian nhöõng quaû maän lôùn daàn vaø baét ñaàu chuyeån maøu.Töø maøu traéng muoát chuyeån daàn sang maøu ño ñoû, roài ñoû choùt nhö nhöõng chieác ñeøn loàng thaép saùng treân caây.
  d) Em vaø caây maän cuøng lôùn leân theo naêm thaùng nhö moät ñoâi baïn thaân. Em raát yeâu quùy caây.
  CHÀO TẠM BIỆT
  QÚY THẦY CÔ VÀ CÁC EM !
   
  Gửi ý kiến